Biološka terapija za lečenje psorijaze je nakon dugi niz godina stavljena na listu lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, još od februara 2019. godine.

Biološku terapiju za lečenje psorijaze mogu da dobiju svi oboleli od psorijaze koji zadovoljavaju određene kriterijume, a to su:

- Oboleli koji imaju umerenu do tešku psorijazu, tj. ukoliko je PASI skor veći ili jednak od 10.
- Oboleli koji imaju psorijazu sa lokalizacijama na licu ili šakama/stopalima.
- Oboleli kod kojih nije bilo odgovora na druge sistemske terapije ili kod kojih je primena druge sistemske terapije kontraindikovana ili ne podnose drugu sistemsku terapiju (poput lekova acitretin, metotreksat ili UVA,UVB fototerapija).

Zakažite pregled kod dermatologa u nekoj od ključnih ustanova. Na zakazani pregled ponesite svu medicinsku dokumentaciju koju imate o prethodnim lečenjima i terapijama koje ste koristili ili koristite.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć slobodno nas kontaktirajte u poruci na ovom sajtu, ili našoj Facebook stranici.

Tretirajte psorijazu ozbiljno!

Pacijentima obolelim od najtežih oblika psorijaze u Srbiji već 2 godine dostupna je biološka terapija, zahvaljući razumevanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ova terapija u potpunosti može da promeni život pacijenata i stavi bolest pod kontrolu, podsećaju udruženju Pacijenti protiv psorijaze 3P. Oni napominju da svaki pacijent o toj terapiji i lečenju može da se informiše kod svog dermatologa.

Psorijaza je sistemska inflamatorna bolest koja značajno utiče na kvalitet života, posebno pacijenata sa težim oblikom bolesti. Izražene promene na koži nisu jedina manifestacija bolesti, već se kod težih oblika mogu javiti pridružene bolesti kao što su dijabetes tipa 2, kardiovaskularna oboljenja, metabolički sindrom, psorijazni artritis, i Kronova bolest.

Vladimir Kecić, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od psorijaze 3P istakaoje da zbog izraženih promena na koži, pacijenti se sve više suočavaju sa stigmatizacijom, jer se psorijaza još uvek u narodu smatra zaraznom bolešću, što dovodi do izolovanosti, depresije, anksioznosti, i čak suicidalnih misli pacijenata.

Prof. dr Mirjana Milinković Srećković, dermatovenerolog, istakla je dapacijenti u Srbiji često nisu adekvatno lečeni, posebno pacijenti sa umerenom i teškom psorijazom, iako se klasična sistemska terapija već decenijama primenjuje, a biološki lekovi su dostupni o trošku RFZO od 2019.godine. Još uvek većina pacijenata nepotrebno pati od ozbiljnih simptoma i znakova psorijaze. Biološka terapija je visoko efikasna, dobro se podnosi i komforno dozira kao potkožna injekcija jednom mesečno ili jednom u tri meseca.

Ona je naglasila i da pacijenti koji imaju srednje težak ili težak oblik psorijaze, tj. kod kojih je više od 10% površine kože zahvaćeno promenama, i koji su probali bar jednu od klasičnih sistemskih terapija koja nije dala rezultate, treba da razgovaraju sa dermatologom o mogućnostima primene biološke terapije. Takođe, biološku terapiju mogu da dobiju i pacijenti kojima je zahvaćena manja površina kože, ali su te regije veoma osetljive, kao što su glava i lice, šake i stopala i genitalna regija. Dermatolozi su u mogućnosti da i pacijentima u Srbiji propisuju savremene lekove koji najuspešnije kontrolišu psorijazu kao ozbiljnu autoimunsku sistemsku bolest, i na najbolji način sprečavaju pojavu brojnih pridruženih oboljenja poput artritisa, kardiovaskularnih bolesti, metaboličkog sindrom, inflamatorne bolesti creva, depresije.

Rasprostranjenost psorijaze je 2% u opštoj populaciji, pa je procena da u Srbiji ima oko 140.000 obolelih. Oko 30% pacijenata ima umerenu i tešku formu psorijaze koja se mora lečiti sistemskom terapijom, uključujući i biološke lekove.

Vladimir Kecić je istakao da Udruženje Pacijenti protiv psorijaze – 3P svojim aktivnostima želi da informiše pacijente, da ih motiviše i ohrabri da razgovaraju sa dermatologom o svojoj bolesti i mogućnostima lečenja koje su sada mnogo veće nego pre nekoliko godina. Na raspolaganju su lekovi za lokalnu i sistemsku primenu, uključujući i biološku terapiju za pacijente sa umerenim i teškim oblikom psorijaze. Primenom biološke terapije se povlače promene na koži i smanjuje rizik od razvoja drugih oboljenja, a ono što je veoma značajno za pacijente – poboljšava se kvalitet života, omogućavaju se nesmetane socijalne i profesionalne aktivnosti.

Izvor teksta: Nedeljnik

Prilikom odlaska kod lekara često zaboravimo šta nas konkretno zanima i koja pitanja želimo da postavimo. Od velike važnosti je da komunicirate sa vašim odabranim dermatologom. Zbog toga je važno da se u momentu pregleda setite svega što bi želeli da pitate. Nedostatak komunikacije može da razvije probleme usaglašenosti čiji uzrok je neadekvatna komunikacija.

Nedostatak usaglašenosti izaziva:

1. Odbijanje lečenja
2. Povremene upotrebe lekova ili potpuni prekid terapije
3. Prekomerno ili nedovoljno uzimanje terapije

Uzrok:

1. Neadekvatna komunikacija
2. Karakter pacijenta
3. Karakter lekara

Kako bi u momentu pregleda postavili prava pitanja, napisaćemo ovde naše predloge.

1. Koje su mogućnosti lečenja?
2. Koje su prednosti i nedostaci svake od raspoloživih opcija?
3. Šta da učinim ako mi se stanje pogorša?
4. Na koji način treba da uzimam lek?
5. Šta ako ne primim/propustim jednu dozu leka?

Iskoristite naše informacije, postavljajte pitanja vašem dermatologu!

Veliki preokret u lečenju izazvali su biološki lekovi koji blokiranjem na različitim bitnim tačkama imunološkog sistema kože zaustavljaju razvoj bolesti, dovode do povlačenja na minimalnu površinu i na kraju do potpunog povlačenja bolesti.

Psorijaza je nezarazna, sistemska bolest od koje boluje oko dva odsto populacije u Srbiji odnosno oko 150.000 ljudi. Psorijaza se u istoj meri javlja i kod muškaraca i kod žena. Može se javiti u bilo kojoj životnoj dobi, ali ipak ima dva pika obolevanja, jedan između 20. i 30. godine života, a drugi između 40. i 50. godine. Psorijaza ima nepredvidiv tok, uz prisustvo različitih pridruženih oboljenja kao što su psorijazni artritis, kardiovaskularne bolesti, inflamatorne bolesti creva, metabolički sindrom i depresija.

Ne zna se pouzdano kako nastaje, međutim, jasno je da postoji genetska predispozicija, ali određeni spoljašnji i unutrašnji okidači mogu uticati na pojavu bolesti. To su opekotine od sunca, infekcije, stres, trauma.

Socijalna podrška

Psorijaza ima nepredvidiv tok, uz prisustvo različitih pridruženih oboljenja kao što su psorijazni artritis, kardiovaskularne bolesti, inflamatorne bolesti creva, metabolički sindrom i depresija, naročito kod dugog trajanja bolesti koja nije kontrolisana. Svi ovi komorbiditeti dovode do toga da ovi pacijenti imaju kraći životni vek u odnosu na opštu populaciju.

Negativni uticaj bolesti na celokupni život pacijenata najviše je izražen kod pacijenata koji rano obole. Ovi pacijenti se često sreću sa stigmatizacijom i javnim odbacivanjem, zbog čega stvaraju negativnu sliku o sebi, koja dovodi do gubitka samopouzdanja, a zatim i do depresije ili anksioznosti. Socijalna podrška porodice, prijatelja, kolega, opšte zajednice i zdravstvenih radnika izuzetno je bitna. Osobe sa psorijazom često izbegavaju socijalne kontakte kao što je odlazak na plažu ili rukovanje sa drugim ljudima. Iz tog razloga je rana i adekvatna terapija veoma važna, ona omogućava obolelim osobama da u potpunosti razviju svoj životni potencijal kroz profesionalno ispunjenje i ostvarivanje životnih ciljeva, a to je posebno važno za mlade ljude.

Lek postoji

Zbog razvoja savremenih i vrlo efikasnih sistemskih terapija pacijenti oboleli od psorijaze danas treba da teže gotovo čistoj ili potpuno čistoj koži, koja je od najvećeg uticaja na kvalitet života pacijenata. Veliki preokret u lečenju psorijaze izazvali su biološki lekovi koji svojim blokiranjem na različitim bitnim tačkama imunološkog sistema kože zaustavljaju dalji razvoj psorijaze. Većina terapija omogućava pacijentima povlačenje psorijaze na minimalnu površinu, a najnoviji lekovi i potpuno povlačenje svih promena, naročito na posebno osetljivim regijama koje su teške za lečenje, kao što su dlanovi i nokti, kosa, lice, tabani ili genitalna regija. Stoga pacijenti oboleli od srednje teškog i teškog oblika psorijaze treba da očekuju od lečenja gotovo čistu ili potpuno čistu kožu. Držanje bolesti pod kontrolom na ovakav način im omogućava potpuno normalan život bez ikakvih ograničenja, ponovno vraćanje svim socijalnim aktivnostima i ravnopravno učestvovanje u društvu na svim nivoima.

Nismo zarazni, ali nas društvo odbacuje

Kako izgleda život sa psorijazom i koliko je važno da se obolelima omogući adekvatna terapija, za Ljubav i zdravlje govori Vlada Kecić iz Udruženja "Pacijenti protiv psorijaze 3P".
- Kroz iskustvo članova Udruženja obolelih od psorijaze čiji sam predsednik i kroz svoje lično iskustvo, jer već 20 godina živim sa ovom bolešću, svestan sam velike stigmatizacije koja postoji u društvu prema obolelima od psorijaze. Uprkos predrasudi koja je opšteprisutna, psorijaza nije zarazna bolest. Takođe, ova bolest nije samo kozmetički problem, već sistemska bolest koja može uticati na razne organe. Lično sam se veoma teško osećao kada sam shvatio da mi se psorijaza širi po čitavom telu. Nisam imao volju za svakodnevnim aktivnostima, za druženje sa ljudima, za posao, za bavljenje sportom. Svakodnevni svrab i pojava krasta i rana po čitavom telu trajali su mesecima. Zahvaljujući terapiji ti dani su sada iza mene. U poslednje dve godine država je mnogo uradila za obolele od psorijaze, međutim, tu sada ne treba da stanemo. Broj terapijskih opcija je sada ograničen i nedovoljan za različite profile obolelih. Postoje nove, inovativne, najsavremenije terapije, za koje se nadam da će se uskoro naći kao dodatne opcije za obolele od psorijaze, čime ćemo ovu bolest potpuno staviti pod kontrolu. Psorijaza na taj način više neće biti opterećenje ni obolelima, ni društvu, ni zdravstvenom sistemu - zaključuje Vlada Kecić.

Izvor teksta: Informer

Kao Udruženje pacijanata obolelih od psorijaze apelujemo svima da ne odustaju od problema sa psorijazom i svoje rešenje tj. novi put lečenja potraže u klinikama koje će im stvarno promeniti tok lečenja.

Od februara 2019. godine u našu državu stigao je biološki lek. Lek koji se dobija putem inekcija nije dostupan i ne izdaje ga svaka ustanova u našoj državi. Ne može se samostalno kupiti u apoteci ili biti prepisan od lekara opšte prakse. Ali od lekara opšte prakse možemo da dobijemo uput za ustanove koje, ne samo da imaju biološki tretman lečenja, već poseduju i sve ostale vrste sistemskih terapija, uključujući i fototerapiju.

U nastavku pišemo spisak preporučenih ustanova u kojima je dostupan sistemski put lečenja kao i biološka terapija koja je trenutno namenjena za teže i srednje teške oblike psorijaze.

1. Klinika za dermatovenerologiju, KC Srbije, Beograd
2. Klinika za kožne i polne bolesti, Vojnomedicinska Akademija, Beograd
3. Klinika za kožne i polne bolesti, KBC Zvezdara, Beograd
4. Klinika za kožno-venerične bolesti, KC Vojvodine, Novi Sad
5. Klinika za kožne i polne bolesti, KC Niš, Niš
6. Centar za dermatovenerologiju, KC Kragujevac, Kragujevac

Sve terapije su dostupne o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).
Zakažite Vaš pregled!

Udruženje pacijenata obolelih od psorijaze 3P obeležilo je Svetski dan borbe protiv psorijaze pod sloganom “Ujedinjeni u akciji” podsećajući javnost na važnost odlaska kod dermatologa, jer terapije i za najteže oblike psorijaze postoje u Srbiji već dve godine i dostupne su trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Vladimir Kecić, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od psorijaze 3P koji se i sam dugo bori sa ovom bolešću ističe da biološka terapija u potpunosti može da promeni život pacijenta i stavi bolest pod kontrolu i da je zato važno da se pacijenti sa psorijazom što pre jave svome dermatologa, dobiju sve važne informacije o najoptimalnijim terapijama i što pre počnu sa lečenjem.

On je naglasio da su pored postojećih terapija, u Srbiji registrovani i novi biološki lekovi koji su efikasniji od postojeće terapije međutim, još nisu na listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Kecić kaže da se nada da će nadležni u ovoj ustanovi imati razumevanja, kako bi svi pacijenti u Srbiji koji boluju od teških oblika imali najoptimalnije terapije za psorijazu.

Psorijaza je sistemska inflamatorna bolest koja značajno utiče na kvalitet života, posebno pacijenata sa težim oblikom bolesti. Izražene promene na koži nisu jedina manifestacija bolesti, već se kod težih oblika mogu javiti pridružene bolesti kao što su dijabetes tipa 2, kardiovaskularna oboljenja, metabolički sindrom, psorijazni artritis, i Kronova bolest.

Rasprostranjenost psorijaze je 2% u opštoj populaciji, pa je procena da u Srbiji ima oko 140.000 obolelih. Oko 30% pacijenata ima umerenu i tešku formu psorijaze koja se mora lečiti sistemskom terapijom, uključujući i biološke lekove.

Vladimir Kecić je istakao daUdruženje Pacijenti protiv psorijaze – 3P svojim aktivnostima želi da informiše pacijente, da ih motiviše i ohrabri da razgovaraju sa dermatologom o svojoj bolesti i mogućnostima lečenja koje su sada mnogo veće nego pre nekoliko godina. Na raspolaganju su lekovi za lokalnu i sistemsku primenu, uključujući i biološku terapiju za pacijente sa umerenim i teškim oblikom psorijaze. Primenom biološke terapije se povlače promene na koži i smanjuje rizik od razvoja drugih oboljenja, a ono što je veoma značajno za pacijente – poboljšava se kvalitet života, omogućavaju se nesmetane socijalne i profesionalne aktivnosti.

Izvor teksta: Nedeljnik

Udruženje pacijenata obolelih od psorijaze 3P obeležilo je danas Svetski dan borbe protiv psorijaze pod sloganom „Ujedinjeni u akciji“ podsećajući javnost na važnost odlaska kod dermatologa, jer terapije i za najteže oblike psorijaze postoje u Srbiji već dve godine i dostupne su o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Vladimir Kecić, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od psorijaze 3P, koji se i sam dugo bori sa ovom bolešću, ističe da biološka terapija u potpunosti može da promeni život pacijenata i stavi bolest pod kontrolu, pa je zato važno da se pacijenti sa psorijazom što pre jave svom dermatologu, dobiju sve važne informacije o najoptimalnijim terapijama i da što pre počnu sa lečenjem.

- Pored postojećih terapija, u Srbiji su registrovani i novi biološki lekovi koji su efikasniji od postojeće terapije međutim, još nisu na listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Nadam se da će nadležni u ovoj ustanovi imati razumevanja kako bi svi pacijenti u Srbiji koji boluju od teških oblika imali najoptimalnije terapije za psorijazu – kaže Kocić.

Prof. dr Dušan Škiljević, predsednik Udruženja dermatologa Srbije, ističe da je svet tek nedavno definisao šta je to zapravo psorijaza.

- Iako se za psorijazu zna hiljadama godina, tek 2016. godine je napravljen globalni izveštaj o psorijazi i sama definicija je veoma alarmantna, između ostalog i što u toj definiciji stoji da za ovu bolest nema leka.

On upozorava i na visoku rasprostranjenost psorijaze.

- Oko dva do četiri posto populacije boluje od psorijaze, neko sa većim šansama da oboli a neko je pošteđen. Ako imamo sedam miliona ljudi, možemo da računamo da između 150.000 i 200.000 ljudi ima psorijazu. Ono što je bitno naglasiti, psorijaza se više ne smatra kožnom bolešću jer ta zapaljenja ne utiču samo na kožu već i na druge sisteme organa, između ostalog i na kardiovaskularni sistem.

Prof. dr Željko Mijušković, dermatolog je naglasio da me postoje kontraindikacije za vakcinaciju obolelih od psorijaze.

- Ukoliko već nisu, bez obzira da li su na biološkoj terapiji ili ne, pacijenti oboleli od psorijaze treba da se vakcinišu. Apel svima - ne postoje prepreke da oboleli od psorijaze dobiju vakcinu.

Dr Predrag Majcan, načelnik dermatologije KBC Zvezdara je poručio da pacijenti oboleli od psorijaze ne treba da zapostavljaju svoje stanje zbog kovida.

- Javite se dermatologu jer ova bolest uz adekvatnu terapiju može uspešno da se drži pod kontrolom. Bitno je naglasiti i mentalno zdravlje, pa je pogotovo u vreme kovid pandemije važno pružanje psihološke podrške pacijenatima obolelim od psorijaze – kaže dr Majcan i upozorava da kod psorijaze izražene promene na koži nisu jedina manifestacija bolesti, već se kod težih oblika mogu javiti pridružene bolesti kao što su dijabetes tip 2, kardiovaskularna oboljenja, metabolički sindrom, psorijazni artritis, kronova bolest, depresija…

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv psorijaze održano je u neformalnoj atmosferi a nakon završene konferencije, lekari i pacijenti su diskutovali o potrškoćama sa kojima se oboleli od ove bolesti suočavaju.

Izvor teksta: Blic žena

Udruženje pacijenata obolelih od psorijaze 3P obeležilo je Svetski dan borbe protiv psorijaze pod sloganom “Ujedinjeni u akciji” podsećajući javnost na važnost odlaska kod dermatologa, jer terapije i za najteže oblike psorijaze postoje u Srbiji već dve godine i dostupne su trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Vladimir Kecić, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od psorijaze 3P koji se i sam dugo bori sa ovom bolešću ističe da biološka terapija u potpunosti može da promeni život pacijenta i stavi bolest pod kontrolu i da je zato važno da se pacijenti sa psorijazom što pre jave svome dermatologa, dobiju sve važne informacije o najoptimalnijim terapijama i što pre počnu sa lečenjem.
On je naglasio da su pored postojećih terapija, u Srbiji registrovani i novi biološki lekovi koji su efikasniji od postojeće terapije međutim, još nisu na listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Kecić kaže da se nada da će nadležni u ovoj ustanovi imati razumevanja, kako bi svi pacijenti u Srbiji koji boluju od teških oblika imali najoptimalnije terapije za psorijazu.
Psorijaza je sistemska inflamatorna bolest koja značajno utiče na kvalitet života, posebno pacijenata sa težim oblikom bolesti. Izražene promene na koži nisu jedina manifestacija bolesti, već se kod težih oblika mogu javiti pridružene bolesti kao što su dijabetes tipa 2, kardiovaskularna oboljenja, metabolički sindrom, psorijazni artritis, i Kronova bolest. Rasprostranjenost psorijaze je 2% u opštoj populaciji, pa je procena da u Srbiji ima oko 140.000 obolelih. Oko 30% pacijenata ima umerenu i tešku formu psorijaze koja se mora lečiti sistemskom terapijom, uključujući i biološke lekove. Vladimir Kecić je istakao da Udruženje Pacijenti protiv psorijaze – 3P svojim aktivnostima želi da informiše pacijente, da ih motiviše i ohrabri da razgovaraju sa dermatologom o svojoj bolesti i mogućnostima lečenja koje su sada mnogo veće nego pre nekoliko godina. Na raspolaganju su lekovi za lokalnu i sistemsku primenu, uključujući i biološku terapiju za pacijente sa umerenim i teškim oblikom psorijaze. Primenom biološke terapije se povlače promene na koži i smanjuje rizik od razvoja drugih oboljenja, a ono što je veoma značajno za pacijente – poboljšava se kvalitet života, omogućavaju se nesmetane socijalne i profesionalne aktivnosti.

Izvor teksta: Moj Svet Zdravlja

Obolelima od težih oblika psorijaze uskoro bi u lečenju primenom biološke terapije trebalo da budu dostupna dva nova leka, najavljeno je danas na skupu Udruženja pacijenata obolelih od psorijaze 3P.

Sada su u lečenju te bolesti u primeni dva inovativna leka, ali u nekim slučajevima, kako je objasnila dermatološkinja Univerzitetske klinike Kliničkog centra Srbije Mirjana Milićević Srećković, oni ne daju efekte koji se očekuju od novih lekova koji bi se takođe nabavljali o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

"Nadamo se da će u narednih nekoliko meseci nova dva leka biti na pozitivnoj listi, što bi mnogo značilo obolelima od ove sistemske bolesti koja ne napada samo kožu već i druge organe", kazala je ona na skupu povodom Svetskog dana psorijaze.

Predsednik Udruženja 3P Vladan Kecić je ukazao na važnost odlaska kod dermatologa jer terapija i za najteže oblike psorijaze postoji u Srbiji dve godine o trošku RFZO.

Naveo je da u Srbiji od 140.000 obolelih od psorijaze oko 30 odsto ima umerenu i tešku formu bolesti koja mora da se leči sistemskom terapijom, uključujuči i biološku terapiju.

"Primenom biološke terapije se povlače promene na koži i smanjuje rizik od razvoja drugih oboljenja, a ono što je veoma važno za pacijente je da im se poboljšava kvalitet života i omogućavaju nesmetane socijalne i profesionalne aktivnosti", rekao je Kecić.

Izvor teksta: 021

U Beogradu je obeležen Svetski dan borbe protiv psorijaze pod sloganom „Ujedinjeni u akciji“ na kom su stručnjaci istakli važnost dermatoloških pregleda i pozvali Republički fond za zdravstveno osiguranje da konačno stave nove lekove na svoju listu.

Vladimir Kecić, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od psorijaze 3P, koji se i sam dugo bori sa ovom bolešću ističe da biološka terapija u potpunosti može da promeni život pacijenta i stavi bolest pod kontrolu i da je zato važno da se pacijenti sa psorijazom što pre jave svom dermatologu.

„Ja sam, kao neko ko je oboleo od psorijaze, razumeo da psorijaza nije samo kožno oboljenje već sistemsko i na svojoj koži sam osetio šta to znači imati dobru terapiju i kvalitetne lekove. To menja život iz korena“, naglasio je Kecić.

On je istakao i da su pored postojećih terapija, u Srbiji registrovani i novi biološki lekovi koji su efikasniji od postojeće terapije ali još uvek nisu na listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Kecić kaže da se nada da će nadležni u ovoj ustanovi imati razumevanja, kako bi svi pacijenti u Srbiji koji boluju od teških oblika imali najoptimalnije terapije za psorijazu.

Prisutnima se obratio i profesor dr Dušan Škiljević, predsednik Udruženja dermatologa Srbije, koji je istakao da je „svet tek nedavno definisao šta je to zapravo psorijaza“.

„Iako se za psorijazu zna hiljadama godina, tek 2016. godine je napravljen globalni izveštaj o psorijazi i sama definicija je veoma alarmantna, između ostalog i što u toj definiciji stoji da za ovu bolest nema leka.“

Doktor Škiljević ističe i visoku rasprostranjenost psorijaze.

„Oko dva do četiri posto populacije boluje od psorijaze, neko sa većim šansama da oboli a neko je pošteđen. Ako imamo 7 miliona ljudi, možemo da računamo da oko 150 hiljada ljudi ima psorijazu. Ono što je bitno naglasiti, psorijaza se više ne smatra kožnom bolešću jer ta zapaljenja ne utiču samo na kožu već i na druge sisteme organa, između ostalog i na kardiovaskularni sistem“ ističe stručnjak.

Među govornicima je bio i dr Predrag Majcan, načelnik dermatologije KBC Zvezdara koji je istakao važnost pružanja psihološke podrške obolelima od psorijaze.

„Bitno je naglasiti i mentalno zdravlje pacijenata obolelih od psorijaze, pogotovo u vreme kovid pandemije. Podrška nas lekara je veoma bitna, i apelujemo na ljude koji su suočeni sa psorijazom da se obrate za dodatnu pomoć, ukoliko je potrebna“, istakao je doktor.

Kovid pandemija svakako je obeležila ovu i prethodnu godinu kada je zdravstvo u pitanju. Trenutno, najveći doprinos koji možemo dati u borbi protiv korona virusa jeste vakcinacija. To važi i za obolele od psorijaze, ističe prof. dr Željko Mijušković, dermatolog.

„Ne postoje kontraindikacije ako pacijenti koji boluju od psorijaze, bez obzira da li bili na terapiji ili ne, nemaju izraženije kontraindikacije kada je u pitanju primanje vakcine protiv korona virusa. Jako je bitno da prenesemo tu poruku i pozovemo sve, ne samo pacijente obolele od psorijaze, da se vakcinišu“, naglašava doktor Mijušković u zaključnom delu konferencije.

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv psorijaze održano je u neformalnoj atmosferi a nakon završene konferencije, lekari i pacijenti su diskutovali o potrškoćama sa kojima se oboleli od ove bolesti suočavaju.

Psorijaza je sistemska inflamatorna bolest koja znacajno utice a kvalitet života, posebno pacijenata sa težim oblikom bolesti. Izražene promene na koži nisu jedina manifestacija bolesti, već se kod težih oblika mogu javiti pridruzene bolesti kao što su dijabetes tipa dva, kardiovaskularna oboljenja, metabolički sindrom, psorijazni artritis i Kronova bolest.

Rasprostranjenost psorijaze je oko dva posto u opštoj populaciji, pa je procena da u Srbiji ima preko 140.000 obolelih od ove bolesti. Oko 30 posto pacijenata ima umerenu i tešku formu psorijaze koja se mora lečiti sistemskom terapijom, uključujući i biološke lekove.

Izvor teksta: Danas

Psorijaza

Sveobuhvatni izvor informacija o psorijazi - uključujući mogućnosti lečenja i praktične savete koji će vam pomoći da smanjite fizičke i emocionalne posledice koje psorijaza može imati na vaš život.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram